Zeinabou Hamidou Diori (Niger) & Hilde Van Geel @ GC De Markten​​

Zeinabou Hamidou Diori

Zeinabou Hamidou Diori is geboren op 5 augustus 1978 in Niger en is naar Brussel verhuisd in 2009. Door haar nomadische manier van leven experimenteerde ze met verschillende vormen om zich uit te drukken. Het contrast tussen België en haar thuisland heeft haar werk en ontwikkeling sterk beïnvloed. Als een stoutmoedige en roekeloze artieste doet ze beroep op een publiek dat graag nieuwe kunstvormen wil ontdekken. Ze is zich bewust van de ontwikkelingen die kunst ondergaat.

 

Zeinabou is een experimentele, multidisciplinaire kunstenares en werkt met verschillende vormen om zich uit te drukken, gaande van canvas tot live performances, beeldhouwen tot monumentale installaties, om de documentaires en video’s die haar toestaan het effect van haar stem op het publiek te testen niet te vergeten.

Jackson Pollock, Jean Michel Basquiat, Yayoi Kusama, Nan June Paik, Malik Sidibe en Marina Abramović zijn enkele kunstenaars die Zeinabou bewondert en waardoor haar werk beïnvloed wordt.

Hilde Van Geel

Hilde Van Geel (°1983, Vilvoorde) behaalde in 2007 een bachelor in het Sociaal Werk, afstudeerrichting Maatschappelijk Werk. Ze werkte als leefgroepbegeleider bij Minor Ndako, sociaal werker bij OCMW Leuven en voogd voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bij Rode Kruis Vlaanderen alvorens in 2014 bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie terecht te komen.

Ze kreeg als standplaats gemeenschapscentrum De Markten toegewezen waar ze als omgevingsgerichte werker tewerk werd gesteld. Daar is ze verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking, werkt ze op projecten met uiteenlopende partners en houdt ze zich bezig met het sociaal-artistieke project Forsiti’A dat De Markten organiseert in samenwerking met partners Hobo vzw & Link=Brussel vzw.

De Markten is het gemeenschapscentrum van de Brusselse Vijfhoek en is er zowel voor wie in het stadscentrum woont, als voor wie van verder komt. Vanuit onze lokale verankering willen we de leefkwaliteit van de stad bevorderen en werken aan een verdraagzame stad. Daarom volgen we met aandacht het stedelijk beleid en krijgen thema’s zoals mobiliteit, huisvesting en luchtkwaliteit een belangrijke plek in onze werking. We willen een relevante speler zijn in het lokale netwerk van de binnenstad door een gemeenschapsvormende werking te ontwikkelen met een cultuuraanbod, een educatief programma, evenementen en acties. We werken daartoe samen met lokale verenigingen, grote cultuurhuizen, welzijnsorganisaties, scholen en burgerinitiatieven, binnen én buiten de muren van het gemeenschapscentrum. In ons maandblad De Vijfhoek wordt aandacht besteed aan de vele facetten van de binnenstad. Onze werking wordt ondersteund door een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die helpen bij het realiseren van al het bovenstaande.

© 2020 by Homelands - International Yehudi Menuhin Foundation